Startsida   Aktuellt   Mästare  Resultat   Regler   Historik
 Rond 1     Rond 2     Rond 3     Rond 4     Rond 5     Slutspel

Flommen, 2019-08-30

I  N  D  I  V  I  D  U  E  L  L  T L  A  G
  Netto   Placeringspoäng    
Hcp-slag resultat Placering Denna omg Ack fg omg Tot säsong Placering Poäng
Di Röe                
Anders B 22 34 4 11 26 37 4 11
Anders D 14 31 13 2 28 30 13 2
Bertil E 10 32 11 4 40 44 11 4
Bertil N 22 36 2 13 14 27 2 13
Claes         20 20 7,5 7,5
Curt 15 27 14 1 8 9 14 1
Krister         0 0 7,5 7,5
SUMMA DENNA OMGÅNG 46
ACK FÖREGÅENDE OMGÅNG 157
TOTALT SÄSONGEN 203
Di Blåe                
Bosse 11 34 3 12 25 37 3 12
John 14 33 10 5 18 23 10 5
Lasse         0 0 7,5 7,5
Leif 24 37 1 15 15 30 1 15
Lennart 11 33 5 10 35 45 5 10
Roland 17 32 12 3 26 29 12 3
          0 0 7,5 7,5
SUMMA DENNA OMGÅNG 60
ACK FÖREGÅENDE OMGÅNG 161
TOTALT SÄSONGEN 221